Integrovaná politika

Základním cílem společnosti je realizace zakázek takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost výrobků, dále na jakost, ceny a termíny dodání, na rozsah prací a služeb a s ohledem na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

Vedení společnosti si také uvědomuje důležitost ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska zachování jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

Poslání: Působit na trhu IT jako společnost poskytující vysoce kvalifikované a kvalitní služby s velkou přidanou hodnotou.

Vize: Být zdravou a důvěryhodnou společností s globální působností na trhu IT se stabilními hospodářskými výsledky, která prostřednictvím partnerské sítě poskytuje své vlastní produkty, je přímým partnerem zákazníků ze segmentu malých a středních organizací v oblasti poskytování sofistikovaných služeb IT a zároveň významných dodavatelem vysoce odborných služeb a části řešení pro systémové integrátory působící v segmentu velkých organizací.

Společnost v případě každé dodávky a implementace:

Aby byly zajištěny dodávky služeb v požadovaných termínech, v očekávané kvalitě a v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, vedení:

Společnost v oblasti servisu a podpory:  

Společnost v rámci rozvoje:

V oblasti financí a marketingu:

Tuto politiku dále rozvíjí příručky jednotlivých systémů řízení dle standardů ISO/IEC 9000, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27 000. Vedení společnosti se zavazuje prosazovat kontinuální zlepšování těchto zavedených systémů řízení.

 

Katalog služeb:

V rámci integrované politiky je vytvořen tento katalog služeb:

INFRA01

Poskytování servisu ICT infrastruktury a softwarových produktů třetích stran

SWVP02

Poskytování supportu a servisu a garantovaného rozvoje vlastního software